Dewolab: Training Organisations

İSTATİKSEL VERİ

M1. Kurumunuz hangi ülkede bulunuyor? (*)

Invalid Input
M2. Kurumunuz ………..? (*)
Invalid Input
M3. Kurumunuzda “Hedef Gurubunuzun”eğitimini sizce en iyi hangisi tarif eder? (*)
Invalid Input
Lütfen tanımlayın
Invalid Input

Aşağıdaki konularda sizin fikirlerinizi öğrenmek, anlayışınıza sığınarak sizden birkaç kısa soruya cevap vermenizi istiyoruz. Aşağıda uygulanacak olan anket tamamen eğitim organizasyonlarındaki eğilim analizi için kullanılacaktır.

1. Kurumunuzu tanımlayan en iyi eğitim kurumu türü hangisidir? (*)Invalid Input
2. Aldığınız kurslarda eğitim seviyesini en iyi nasıl tanımlarsınız? (*)Invalid Input
3. Kurumunuzun desteklediği eğitim metodolijisi yapısını sizce hangisi tanımlar? (*)


Invalid Input
4. Öğrenme metodolojisi konu tarafından etkilenmiş midir? (*)
Invalid Input
Please specify
Invalid Input
5. Ders dağıtımı konunun ortamı tarfından etkilenir mi? (*)
Invalid Input
6. Eğitimdeki ekipmanların kullanımı düşünüldüğünde kurumunuzun yeterli erişimi var mıdır? (*)
Invalid Input
Please specify
Invalid Input
7. Ekipmanların Mülkiyeti (*)


Invalid Input
8. Okul Öğrencilerin ekipmanlara ulaşmasına nerede izin veriyor? (*)Invalid Input
Please specify
Invalid Input
9. Eğitim kurslarınızda en yaygın ders türleri ve seviyeleri nedir?
Yazılım Programları (*)
Invalid Input
Windows İsmi/Versiyon
Invalid Input
Linux İsmi/Versiyon
Invalid Input
Mac OS İsmi/Versiyon
Invalid Input
Ürün İsmi/Versiyon
Invalid Input
Standard Yazılım Paketleri


Invalid Input
Metin İşleme İsmi/Versiyon
Invalid Input
Çizelge İsmi/Versiyon
Invalid Input
Veri Tabanı İsmi/Versiyon
Invalid Input
Sunum İsmi/Versiyon
Invalid Input
Fotoğraf Düzenleme İsmi/Versiyon
Invalid Input
Web tabanlı araçlar
Invalid Input
Ürün İsmi/Versiyon
Invalid Input
İş Yazılımı (*)
Invalid Input
CAD/CAM İsmi/Versiyon
Invalid Input
Muhasebe İsmi/Versiyon
Invalid Input
Bodro Çizelge İsmi/Versiyon
Invalid Input
Veri İşleme İsmi/Versiyon
Invalid Input
Ürün İsmi/Versiyon
Invalid Input
Ismarlama Yazılım
Invalid Input
İsim
Invalid Input
Ismarlama Yazılım
Invalid Input
İsim
Invalid Input
Ismarlama Yazılım
Invalid Input
İsim
Invalid Input
10. Dersinizde eğitim metodolojisinin donanım gve yazılım kullanımı tarafından etkilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Invalid Input
11. Bu tür araçları kullanmakta eğitmenin rolü ne kadar büyüktür?
Invalid Input
12. Bugün eğitimde dersin teknik talepleri ağırlıklı olarak düşünüldüğünde yazılım ve donanımın ders içeriğine uyduğuna katılıyormusunuz? (*)
Invalid Input
Please explain
Invalid Input
13. Kurumunuzda öğrencinin başlıca öğrendiği konu başlıkları düşünüldüğünde öğrencinin çalışmayı bilgisayrda tamamlaması gereklimidir? (Lütfen açıklayınız) (*)
Invalid Input
Please explain
Invalid Input
Please explain
Invalid Input
14. Elektronik ekipmana erişimin yeterli olduğunu düşünüyormusunuz? (*)
Invalid Input
15. Sizce sebepler neledir? (Finansal kaynak eksikliği, Bilgi ya da eğitmen eksikliği, geleneksel eğitim metodlarının sürdürülmesi vb. Lütfen açıklayınız)
Invalid Input
16. Elektronik ekipmanlarla çalışma fırsatına sahip olmanın ana unsurları hakkında ne düşünüyorsunuz? (Lütfen herbirine tek bir numara veriniz): en önemli: 1 en az önemli: 6
Ülkedeki ekonomik durum (*)
Invalid Input
Kurumun sahibi (özel, kamu) (*)
Invalid Input
Araştırma-Geliştirmeye verilen önem (*)
Invalid Input
Ülkedeki bilim ve bilimadamlarının durumu (*)
Invalid Input
Öğretim metodlarını gözden geçirme ve yenileme becerisi (*)
Invalid Input
Elektronik ekipmanın çalışma hayatında gerekliliği hakkındaki deneyim (*)
Invalid Input
17. Cinsiyet? Ortaklıktaki ölçme oranları için sayılardan ziyade yüzdeyle belirledik.Bu bize eğitim organizasyonunun büyüklüğüne bağlı olarak sonuçlarımızı saptırmayacak ya da etkilemeyecek.This will not distort or influence our results due to size of the training organisation
PERSONEL
Erkek (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Male(%) and Female(%) is equal to 100%
Bayan (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Male(%) and Female(%) is equal to 100%
ÖĞRENCİ
Erkek (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Male(%) and Female(%) is equal to 100%
Bayan (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Male(%) and Female(%) is equal to 100%
PERSONEL-ÖĞRENCİ ORANI
Erkek (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Male(%) and Female(%) is equal to 100%
Bayan (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Male(%) and Female(%) is equal to 100%
PERSONEL ANALİZİ
Tam Zamanlı Çalışan (direkt görevlendirme) (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Exployed direct(%) and Subcontracted(%) is equal to 100%
Kısmi Zamanlı Çalışan (direkt görevlendirme) (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Exployed direct(%) and Subcontracted(%) is equal to 100%
Konu Uzmanları (Sözleşmeli) (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Exployed direct(%) and Subcontracted(%) is equal to 100%
18. Görevlendirilen erkek/bayan eğitmen sayıları arasında bir bağıntı var mı? (*)
Invalid Input
Neden? (Kendinize göre doldurunuz)
Invalid Input
19. Öğrenciler/stajyerlerle tam ilgilenecek ve yardımcı olacak yeterli öğretmen olduğunu düşünüyormusunuz? (*)
Invalid Input
Please specify
Invalid Input
20. Eğitmen-Öğrenci oranını düşünürsek,size göre bunun avantajları ya da dezavantajları nelerdir?
Avantaj
Invalid Input
Dezavantaj
Invalid Input
21. Eğer sınırsız kaynaklarınız olsaydı ne dilerdiniz?
Invalid Input