Dewolab: Organizacje szkoleniowe

DANE STATYSTYCZNE

M1. W jakim kraju znajduje się Twoja organizacja? (*)

Invalid Input
M2. Czy Twoja organizacja jest? (*)
Invalid Input
M3. Jak można najlepiej opisać “grupę docelową” szkoleń Twojej organizacji? (*)
Invalid Input
Inne (proszę opisać)
Invalid Input

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat następujących kwestii, uprzejmie prosimy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. Ankieta służy wyłącznie do celów analizy trendów w organizacji szkoleń.

1. Jaki typ reprezentuje Twoja organizacja szkoleniowa? (*)Invalid Input
2. Jak możesz opisać poziom swoich kursów? (*)Invalid Input
3. Jaki typ szkoleń realizuje Twoja instytucja? (*)


Invalid Input
4. Czy metodologia nauczania jest zdefiniowana przez temat przedmiotu? (*)
Invalid Input
Proszę określić
Invalid Input
5. Czy typ kursu jest zdefiniowany przez temat przedmiotu? (*)
Invalid Input
6. Czy Twoja instytucja ma odpowiedni dostęp do następujących urządzeń? (*)
Invalid Input
Proszę określić
Invalid Input
7. Stan własnościowy wyposażenia (*)


Invalid Input
8. Gdzie szkoła umożliwia uczniom dostęp do tych narzędzi? (*)Invalid Input
Proszę określić
Invalid Input
9. Jakie rodzaje i poziom kursów są najbardziej powszechne w Twojej organizacji?
Programy Software (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja Windows
Invalid Input
Nazwa/wersja Linux
Invalid Input
Nazwa/wersja Mac OS
Invalid Input
Nazwa/wersja Produktu
Invalid Input
Oprogramowanie standardowe


Invalid Input
Nazwa/wersja edycja tekstu
Invalid Input
Nazwa/wersja arkusz
Invalid Input
Nazwa/wersja baza danych
Invalid Input
Nazwa/wersja prezentacja
Invalid Input
Nazwa/wersja edycja zdjęć
Invalid Input
Nazwa/wersja narzędzia sieciowe
Invalid Input
Nazwa/wersja Produktu
Invalid Input
Oprogramowanie biznesowe (*)
Invalid Input
Nazwa/wersja CAD/CAM
Invalid Input
Nazwa/wersja Księgowość
Invalid Input
Nazwa/wersja lista płac
Invalid Input
Nazwa/wersja przetwarzanie danych
Invalid Input
Nazwa/wersja Produktu
Invalid Input
Oprogramowanie zamawiane
Invalid Input
Poziom
Invalid Input
Oprogramowanie zamawiane
Invalid Input
Poziom
Invalid Input
Oprogramowanie zamawiane
Invalid Input
Poziom
Invalid Input
10. Jak bardzo na metodologię nauczania wpływa hardware i software używane w ramach kursu?
Invalid Input
11. Jak duża jest rola tutora w używaniu narzędzi tego rodzaju?
Invalid Input
12. Wymagania odnośnie kursów sprowadzają się dzisiaj głównie do software i hardware, które trzeba dopasować do zawartości kursu. Zgadzasz się? (*)
Invalid Input
Proszę wyjaśnij
Invalid Input
13. Czy studenci/kursanci w Twojej organizacji potrzebują komputera aby móc zrealizować dany kurs? (*)
Invalid Input
Proszę wyjaśnij
Invalid Input
Proszę wyjaśnij
Invalid Input
14. Czy uważasz, że dostęp do narzędzi elektronicznych jest na odpowiednim poziomie? (*)
Invalid Input
15. Jak myślisz, jakie są tego powody? (Brak środków finansowych, brak wiedzy lub wyszkolenia, trzymanie się tradycyjnego sposobu myślenia itd.) Proszę wyjaśnij.
Invalid Input
16. Czy uważasz, że niektóre grupy są bardziej uprzywilejowane w dostępie do komputera, niż inne? (najważniejsze: 1 / najmniej ważne: 6)
Sytuacja ekonomiczna kraju (*)
Invalid Input
Status własnościowy instytucji (publiczna, prywatna) (*)
Invalid Input
Nacisk na badania i rozwój (*)
Invalid Input
Ogólna sytuacja nauki i naukowców w kraju (*)
Invalid Input
Możliwość rewizji i ulepszenia metod szkoleniowych (*)
Invalid Input
Doświadczenie w zakresie narzędzi elektronicznych w miejscu pracy (*)
Invalid Input
17. Płeć? W celu określenia wskaźników w całym partnerstwie mamy zdefiniowane procenty zamiast numerów. To nie będzie zakłócać lub wpływać na nasze wyniki ze względu na wielkość organizacji szkoleń.
PRACOWNICY
Mężczyzna (%) (*)
Żądane wejście. Proszę sprawdzić, że suma Mężczyzna (%) i Kobieta (%) jest równa 100%
Kobieta (%) (*)
Żądane wejście. Proszę sprawdzić, że suma Mężczyzna (%) i Kobieta (%) jest równa 100%
STUDENCI
Mężczyzna (%) (*)
Żądane wejście. Proszę sprawdzić, że suma Mężczyzna (%) i Kobieta (%) jest równa 100%
Kobieta (%) (*)
Żądane wejście. Proszę sprawdzić, że suma Mężczyzna (%) i Kobieta (%) jest równa 100%
BILANS PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Mężczyzna (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Male(%) and Female(%) is equal to 100%
Kobieta (%) (*)
Required Input. Please check that the sum of Male(%) and Female(%) is equal to 100%
ANALIZA PRACOWNIKÓW
Pełny etat (zatrudniony bezpośrednio) (%) (*)
Żądane wejście. Proszę sprawdzić, że suma Zatrudniony bezpośredno (%) i usług podwykonawczych (%) jest równa 100%
Częściowy etat (zatrudniony bezpośrednio) (%) (*)
Żądane wejście. Proszę sprawdzić, że suma Zatrudniony bezpośredno (%) i usług podwykonawczych (%) jest równa 100%
Eksperci w danym temacie (kontrakt) (%) (*)
Żądane wejście. Proszę sprawdzić, że suma Zatrudniony bezpośredno (%) i usług podwykonawczych (%) jest równa 100%
18. Czy istnieje korelacja pomiędzy liczbą zatrudnionych kobiet i mężczyzn – tutorów? (*)
Invalid Input
Dlaczego?
Invalid Input
19. Czy uważasz, że Twoja organizacja dysponuje wystarczającą ilością nauczycieli, aby zapewnić uwagę i pomoc dla studentów/kursantów? (*)
Invalid Input
Proszę określić
Invalid Input
20. Biorąc pod uwagę liczbę tutorów i uczniów, jakie są zalety i wady tego stanu?
Zaleta
Invalid Input
Wada
Invalid Input
21. Gdybyś miał nieograniczone źródła, czego byś chciał?
Invalid Input